Strategie

Mai întâi, noi ajutăm bisericile să-şi descopere evangheliştii. Apoi, îi echipăm pe evanghelişti cu o unealtă ce le va permite să instruiască şi să echipeze pe alţii. Pe urmă, îi asistăm în acest proces de dezvoltare a unor echipe evanghelistice puternice, care treptat să fie capabile să-i echipeze pe toţi credincioşii din bisericile lor. Atunci, aceste biserici vor avea credincioşi gata echipaţi pentru a se implica în slujire. Ne dorim să-i vedem pe cei credincioşi devenind puternici în împărtăşirea credinţei şi biserici care să-şi extindă viziunea până la marginea pământului.

 

“Multiplicarea” este principiul de bază — nu doar să câştigăm oameni pentru Domnul unul câte unul (prin adăugare), ci să-i instruim pe cei câştigaţi pentru Domnul pentru a câştiga şi instrui pe alţii. În Faptele Apostolilor citim despre ucenici că se “multiplicau” şi se “multiplicau rapid.” Acest salt de la adăugare la multiplicare spirituală ne oferă şansa reală de a împărtăşi Evanghelia într-o lume care ea însăşi se află într-o continuă multiplicare.

 

Ieşirea-pe-teren este un alt  ingredient vital. Practic, ieşirile pe teren alături de lideri experimentaţi, în situaţii reale de evanghelizare îi învaţă cel mai bine pe cei credincioşi să-şi împărtăşească credinţa. Întocmai cum învăţarea de a pilota un avion ar fi imposibilă fără a urca de fapt la bord, tot aşa şi evanghelizarea este dificilă fără a părăsi siguranţa clasei. Învăţând câte puţin din Evanghelie în fiecare săptămână, împreună cu versete şi ilustraţii, cei instruiţi asimilează treptat o unealtă de prezentare a Evangheliei care să le ofere apoi rampa de lansare către o viaţă întreagă de slujire.